Seminar med Geir Pollen

Lørdag 13.november fikk igjen det norsk-russiske språkmiljøet mulighet til å møtes og utveksle kunnskap og erfaring da det ble arrangert oversettelsesseminar med forfatter og oversetter Geir Pollen ved norskseksjonen på MGU. Jelena Ratsjinskaja og Marte Nordanger var ansvarlige for arrangementet der oversettere, pedagoger og studenter fra hele Moskva var invitert.

Til tross for novembersk tussmørke og småregn, hadde mange funnet veien til Det filologiske fakultetet denne lørdagen. Seminarets første del, en forelesning omkring Geir Pollens nye romanutgivelse, Raskolnikovs hus, ble holdt for omkring 40 oppmerksomme tilhørere. Pollen fokuserte på forholdet mellom språk, mening og litteratur, samt St.Petersburg og tangoens rolle som ramme for den nye romanen. I seminarets andre del ble et utdrag fra romanen oversatt med Pollen og Ratsjinskaja som ordstyrere. Dialogen var entusisatisk mellom panel og publikum, der både nye nyanser og små korrekturfeil ble avdekket. En overordnet diskusjon om stil og oversetterens muligheter og ansvar ovenfor både kildetekst og målspråk ble debattert. Det ble konkludert med at til syvende og sist må en oversettelse alltid betraktes som en selvstendig tekst, i og med at språk ikke alltid vektlegger det samme og inneholder de samme semantiske og syntaktiske nyansene.

På engasjementet og responsen fra auditoriet å dømme, var Geir Pollen en kjærkommen gjest med sin lange erfaring både med norsk og russisk, forfatterkunst og oversettelse. Seminaret var støttet av NORLA.