Antonyina Guszkova

(a nyelvtudományok kandidátusa)

A moszkvai Lomonoszov Egyetemen szerzett filológus diplomát.

Az egyetemi évei idején tanult meg magyarul önszorgalomból: részben autodidakta módon, részben a Moszkvában részképzésen levő magyar hallgatók segítségével.

Ezt követően egyrészt nyelvtudásának, másrészt kitűnő pályázatának köszönhetően felvételt nyert a Magyar Tudományos Akadémia nappali tagozatos tudományos továbbképzésére, így Budapesten szerezhette meg a nyelvtudományok kandidátusa fokozatot. Értekezése mind a témáját, mind a kifejtését és a tudományos eredményeit illetően hosszú évekig egyedülálló volt a magyar nyelvű szakirodalomban. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Értekezések sorozatának 106. köteteként 1981-ben könyv alakban, „A társadalmi kapcsolat-teremtés eszközei a mai magyar nyelvben” címmel meg is jelentették. Erre a kiváló szakmunkára rendszeresen hivatkoztak, legutóbb a Módszertani Közlemények 40. évfolyamának 4. számában („Az egyén nyelvrétegei és kódváltásai...”).

Antonyina Guszkova, miután Budapesten 1977-ben megvédte a kandidatúráját, visszatért a Lomonoszov Egyetemre, ahol napjainkig a leíró mai magyar nyelvészet mellett finnugor összehasonlító és magyar-orosz egybevető nyelvészetet oktat. Diplomadolgozatok elismert, népszerű vezetője, mivel élőnyelvi kutatásokból, a nyelvállapot változásvariációinak elemzéséből szervezi a hallgatói kutatásokat.

Oktatói munkássága mellett a tudományos és tudománynépszerűsítő tevékenységét is nagyra értékelik a finnugor világban. Budapesti konferenciáknak, szaktudományos lapoknak éppúgy megbecsült, szívesen hallgatott előadója, illetőleg olvasott szerzője, mint az Oroszországban szervezett uralisztikai rendezvényeknek.

Ezek, a legutóbbi dolgozatai is szemléletesen példázzák Antonyina Guszkova változatlanul elmélyült kutatói munkásságát:

a) Об одном архаичном употреблении вежливого обращения в венгерском   языке. Linguistica Uralica, XXVIII., 1991., Tallinn

b) К вопросу о местоименных обращениях в венгерском языке. Linguistica Uralica, XXXI., 1995., Tallinn

c) Az orosz-magyar nemzetközi kapcsolatok, különös tekintettel a finnugrisztika kezdeteire a moszkvai egyetemen. Uralisztikai Tanulmányok 9., ELTE, 1998., Budapest

d) Особенности функционирования местоименных форм вежливости в современных финно-угорских языках. Liguistica Uralica, XXXV., 1999., Tallinn

e) Основные тенденции развития словарного состава венгерского языка на современном этапе. Финно-угристика на пороге III тысячелетия., 2000., Саранск

f) О теоретических предпосылках сопоставительного изучения грамматики венгерского и русского языков. Научные издания московского Венгерского Колледжа II/1. Изд. Валанг, М., 2002.

g) Очерки по сопоставительному изучению грамматики венгерского и русского языков. Научные издания московского Венгерского Колледжа III. Изд. Валанг, М., 2002.

h) К истокам финно-угроведения в Московском университете. Studia academica. Изд. Добросвет, М., 2004.

i) Артикль в венгерском языке и его соответствия в русском. Urálisztikai tanulmányok 14. Permiek, finnek, magyarok. Bp. 2004.

A tanárnő Magyarország és Oroszország új stílusú kapcsolatainak hatékony fejlesztéséhez a maga nyelvtudományi eszközeivel, jelesül a „Русско-венгерский разговорник-путеводитель” (Изд-во «Русский язык», М., 1999.) című könyvével, valamint Magyar-orosz és orosz-magyar szótárral (Изд-во «Русский язык», М., 2005.) is hozzájárult.

Antonyina Guszkova az elmúlt évtizedekben a nyelvészi, nyelvtanári munkájával a magyar kultúra oroszországi kedvező fogadtatásáért, megbecsüléséért jelentős erőfeszítéseket tett.

(Dr. H. Tóth István)