По-русски  |   English  |   Gaeilge

Victor Bayda

Tráchtas PhD: ‘Forbairt struchtúr foirfe san Íoslainnis agus sa nGaeilge’ (Meitheamh 2009)

Post: léachtóir sinsearach

Réimse shainspéis eolaíochta:

 • Teangacha Ceilteacha
 • Teangacha Gearmándacha
 • Tíopeolaíocht
 • Gné-eolaíocht
 • Modhanna theagasc na dara teanga/teanga íosachta
 • Gramadach struchtúr

Cúrsaí:

 • Bunchúrsa focleolaíochta Gearmandaí (seimeanáir)
 • Gotais
 • Gaeilge
 • Stair na Gaeilge (Nua-Ghaeilge Mhoch agus Nua-Ghaeilge)
 • Teoiric na Gaeilge
 • Ísiltíris (Ollainis)
 • Stair na hÍsiltírise (na hOllainise) (seimeanáir)

Príomhfhoilseacháin:

 1. Аналитическая форма прогрессива и синтаксис глагольного имени в кельтских языках // Аналитизм в языках различных типов: сорок лет спустя. К 100-летию со дня рождения В.Н. Ярцевой. Материалы чтений памяти В.Н. Ярцевой. Москва, 2006.
 2. К вопросу о выражении категории таксиса в ирландском языке // Вопросы языкознания. № 6. 2007.
 3. Перфектные конструкции в ирландском языке // Труды Института лингвистических исследований РАН — Acta Linguistica Petropolitana. Том 12, № 2, с. 163-216.
 4. Perfect and Possessive Structures in Irish and Russian // Parallels between Celtic and Slavic. Coleraine, 2006.
 5. On the development of the ‘after’ perfect in Irish and Scottish Gaelic // Celto-Slavica 2. Second International Colloquium of Societas Celto-Slavica. Abstracts. Moscow, 2006.
 6. Gaeilge mar mheán cultúrtha // An Ghaeilge i gCéin: Pobal agus Féiniúlacht Idirnáisiúnta, Ní Dhuinn, S. (eag.). — LeabharComhar Baile Átha Cliath, 2011. — P. 51–59.
 7. Teagasc na Gaeilge i Stát-Ollscoil Mhoscó // Translation, Technology and Autonomy in Language Teaching and Learning, Alderete-Díez, P., Incalcaterra McLoughlin, L., Ní Dhonnchadha, L., Ní Uigín, D. (eds.). — Intercultural Studies and Foreign Language Learning. — Peter Lang Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Wien, 2012. — P. 317–332.
 8. Irish constructions with bain // Yn llawen iawn, yn llawn iaith: Proceedings of the 6th International Colloquium of Societas Celto-Slavica. — Vol. 7 of Studia Celto-Slavica. — University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies Aberystwyth, 2015.